Jeugd

Gepubliceerd op 02-Oct-2020 15:30:00

Bij Focus Hulpverlening bieden we specialistisch jeugdhulp gericht op gezinnen, jongere (tieners en pubers) die te maken hebben met verschillende problemen.

Deze problemen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met opvoeding, financiën, wonen, werk/scholing, ouderschap, sociaal netwerk, politie/justitie of vrijetijdsbesteding. 

Wij richten ons in eerste instantie niet op de hulpvragen die behaald moeten worden, het belangrijkste doel is het maken van contact. Wij zijn van mening dat contact het belangrijkste onderdeel is in het succesvol doorlopen van een hulpverleningstraject. Waar de focus op ligt, is afhankelijk van de zorgen die er zijn en welke hulpvraag het meest op de voorgrond ligt. Ons doel is dat alle gezinsleden een veilig thuis hebben.

Bij Focus Hulpverlening werken we nauw samen met het gezin, verwijzers en andere belangrijke personen. Mocht het nodig zijn dan wordt er samengewerkt met andere instanties.

Bij ons val je niet tussen het wal en schip en geven we niet op, we zien overal een uitdaging in. 

Jeugd