Focus Hulpverlening

Gepubliceerd op 02-Aug-2021 10:06:39

Focus Hulpverlening biedt ambulante ondersteuning aan jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen.

Wanneer je hulp nodig hebt, op welk moment dan ook, zullen wij samen actief aan de slag gaan en focussen we ons op jou en/of het gezin.

Wij stoppen niet als we voor een dichte deur staan. We werken outreachend, wat betekent dat we naar jou toe gaan en hulp blijven aanbieden ongeacht hoe vaak contact wordt afgehouden. Wij hebben geen duidelijke kaders waar binnen wij werken, we doen wat nodig is. Ons doel is om ervoor te zorgen dat jou situatie verbetert en je zonder hulpverlening verder kunt.   

Het belangrijkste voor ons is het maken van contact. Vanuit het contact kunnen we samen aan de slag met wat jij wilt bereiken.  Wij zijn van mening dat contact een essentieel onderdeel is in het succesvol doorlopen van een hulpverleningstraject.

Wij werken nauw samen met de jongere, het gezin en verwijzers. Mocht het nodig zijn dan wordt er samengewerkt met andere instanties.

Focus Hulpverlening