(Jong) volwassenen

Gepubliceerd op 02-Oct-2020 15:28:00

Bij Focus Hulpverlening bieden we hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Deze mensen staan wisselend open voor hulpverlening en zijn niet altijd bereid zijn tot het maken van contact. Er kan sprake zijn van verwaarlozing, oplopende schulden, dreigende woningontruiming, sociaal isolement, verslaving en psychiatrische problematiek. Vaak hebben mensen uit zijn of haar netwerk, buren of verwijzers zorgen over de desbetreffende persoon en willen ze graag dat er contact wordt gemaakt.

Bij Focus Hulpverlening stoppen we niet als we voor een dichte deur staan. We werken outreachend, blijven hulp aanbieden ongeacht hoe vaak contact wordt afgehouden. Wij focussen ons in eerste instantie niet op de hulpvragen die behaald moeten worden, het belangrijkst voor ons is het maken van contact. Wij zijn van mening dat contact het belangrijkste onderdeel is in het succesvol doorlopen van een hulpverleningstraject.

We werken nauw samen met verwijzers en blijven deze op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot het maken van contact en de doelen die behaald zouden moeten worden. 

Daarnaast bieden we hulp aan jongvolwassen die er na hun 18e levensjaar alleen voor staan. Dit zijn veelal jongeren die te maken hebben gehad met jeugdzorg en waarbij hulpverlening stopt op het moment dat ze 18 jaar zijn geworden. Deze jongvolwassen kunnen om wat voor een reden dan ook niet naar hun ouderlijk huis en staan er alleen voor. Wij ondersteunen deze jongeren met het vinden van huisvesting, inkomen, passende opleiding, werk, vrijetijdsbesteding, stabiliteit enz. Mocht het nodig zijn dan wordt er samengewerkt met anderen instantie.

Bij ons val je niet tussen het wal en schip en geven we niet op, we zien overal een uitdaging in.

Jong Volwassenen