(Jong) volwassenen

Gepubliceerd op 02-Aug-2021 10:06:39

Bij Focus Hulpverlening bieden we hulp aan jongvolwassenen die er na hun 18e levensjaar alleen voor staan. Dit zijn veelal jongeren die te maken hebben gehad met jeugdzorg en waarbij hulpverlening stopt op het moment dat ze 18 jaar zijn geworden. Deze jongvolwassenen kunnen om wat voor een reden dan ook niet naar hun ouderlijk huis en staan er alleen voor. Wij ondersteunen deze jongeren met het vinden van huisvesting, inkomen, passende opleiding, werk, vrijetijdsbesteding, stabiliteit enz. Mocht het nodig zijn dan wordt er samengewerkt met andere instanties.

Tevens bieden we hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Deze mensen staan wisselend open voor hulpverlening en zijn niet altijd bereid tot het maken van contact. Er kan sprake zijn van verwaarlozing, oplopende schulden, dreigende woningontruiming, sociaal isolement, verslaving en psychiatrische problematiek. Vaak hebben mensen uit zijn of haar netwerk, buren of verwijzers zorgen over de desbetreffende persoon en willen ze graag dat er contact wordt gemaakt. Wij willen voorkomen dat iemand nog verder afglijdt en zullen blijven proberen om in contact te komen en hulp te bieden waar die het meest nodig is.

 

Jong Volwassenen