Gepubliceerd op 06-Nov-2019 20:36:45

Opdrachtgevers

Voor opdrachten binnen het sociaal domein (o.a. wijkteam, veilig thuis, jeugdregisseur) of zorgaanbieders vraag ik u contact op te nemen.

Het uurtarief is afhankelijk van de soort opdracht en dit zal in onderling overleg worden afgesproken.

Voor aanmelden zie contact.

Opdrachtgevers